Contact us

Director of Foreign Affairs Office: Wang Shuwen

Tel: 0833-5198788

Fax:0833-5198164  

Address:No.1 Jingqu Road, Emeishan City, Sichuan Province, P.R.China

Zip code:614202